Raktárlogisztikai megoldások a Tolnagro Csoport számára

A raktárak kiemelten fontos szerepet töltenek be a logisztikai folyamatokban, hiszen a vállalatok logisztikai költségeinek jelentős része itt képződik. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani a raktározási tevékenységek gazdaságosságára.

Hogyan érhető el mindez? Erről kérdezzük Bérces Pált, a QLM cég ügyvezető-tulajdonosát:

Mi a titok? Mitől válik kiszámíthatóvá és hatékonnyá raktárunk?

A titok a gondos tervezésben rejlik! Első lépésként rendszerfelmérésünkkel megismerjük ügyfeleink logisztikai folyamatait, igényeit, az azokban rejlő potenciálokat és veszteségeket valamint a fejlesztési lehetőségeket. Több évtizedes szakmai múlttal rendelkező mérnök csapatunk gyakorlati módszerekkel meghatározza a problémák valós okait, ezeket figyelembe véve pedig fejlesztési alternatívákat adunk, melyek közül a megbízó munkatársaival közösen a leghatékonyabb megoldási lehetőségeket dolgozzuk ki.

Nyilván a hatékonyság egy adott raktáron belül csak azonos jellegű, kiskereskedelmi, vagy nagykereskedelmi célú raktározás esetén várható el.

Nem, nem, szó sincs erről, cégünk különleges raktár-logisztikai igényeket is ki tud elégíteni. Egyik ügyfelünk budapesti raktárából eredetileg csak nagykereskedelmi partnereit szolgálta ki. Ennek megfelelően alakítottuk ki 2015-ben a 2370 m2 alapterületű raktárát. 2016-ban a társaság belépett az online lakossági értékesítés piacára, mely növekedése a raktározásban is új kihívásokat teremtett.

Sok különbség van a lakossági illetve a viszonteladói kiszolgálás között? Kihívás ez egyáltalán?

Hogyne, a viszonteladóknál egy megrendelésen belül a nagyobb számú rendelési sor, a soronkénti több tétel a jellemző, ehhez mérten lettek a raktározási folyamatok megtervezve. A lakossági értékesítésnél a megrendelések 1-2 tételsorból és soronként 1-2 darabból állnak jellemzően. Ez az új helyzet különleges kihívást jelentett: ugyanabban a raktárban kellett egyszerre közös humán erőforrással, közös informatikai rendszerrel megoldani egy nagy- és egy kiskereskedelmi ellátást úgy, hogy nem volt lehetőség a raktári alapterület növelésére és az eltérő logisztikai folyamatok térben és/vagy időben történő szétválasztására.

Milyen megoldást kínált a QLM erre a raktár-logisztikai paradoxonra?

A fizikai adottságokat, a meglévő raktártechnikai berendezéseket és a meglévő raktár-irányítási szoftver kínálta lehetőségeket figyelembe véve terveztük meg a raktári folyamatokat. A fő problémát a komissiózási folyamatok eltérő jellemzői okozták. Míg a nagykereskedelmi komissiózás során megrendelésre végezzük a termékek gyűjtését, addig a kiskereskedelmi igényeket gyűjtőkomissiózással (egyszerre több megrendelést gyűjtünk) tesszük hatékonnyá. Ezek a komissiózási folyamatok azonos térben és időben, egyszerre vagy párhuzamosan történnek. A problémát tovább fokozta az a tény, hogy az eltérő igényeket két cég részére végezzük, mindkét cég a saját megrendelését térben elkülönítve kívánta ellenőrizni, csomagolni. A megoldás központi eszköze egy speciálisan kialakított automata szállítópálya rendszer, amely összeköt 4 komissiózó zónát és 2 ellenőrző/csomagoló zónát, mindezeket 3 szintben eltolt járófelülettel. A rendszer alkalmas mind a nagy-, mind a kiskereskedelmi komissiózás gyűjtőládáit szétválasztani és a megfelelő revizori állomásra szállítani. A szétválasztás alapelve a színfelismerés. A két eltérő komissiózási folyamat ládái eltérő színűek, de azonos típusúak. A szállítópálya rendszer a színeket felismerve tud döntést hozni, hogy az adott láda egy irányváltási ponton merre menjen tovább. A tervek egyeztetése után a kivitelezést is ránk bízta a beruházó.

Ezen a példán keresztül jól látszik, hogy miként lehet kevesebből többet, azaz a QLM komplex raktár-logisztikai rendszerek tervezésével, megvalósításával és üzemeltetésével gyorsan megtérülő beruházást nyújtani bármelyik vállalkozásnak.

advanced-floating-content-close-btn